Olen ollut vuodesta 2005 lähtien Ylöjärven kaupunginvaltuutettu. Siitä lähtein olen tehnyt aloitteita, jotta kaupungin tietolähteet avattaisiin sekä luottamushenkilöille että asukkaille. Perinteinen www-palvelu ei ole riittävä.

Saimme maaliskuussa 2009 kaikille valtuutetuille henkilökohtaisen kannettavan, joka mahdollisti VPN-suojatun yhteyden kaupungin asianhallintajärjestelmään. Vuonna 2013 tämä mahdollisuus menetettiin, kun päätelaitteeksi valittiin iPad.

Edistystä ja takapakkia on siis tapahtunut. Avoimuus on lisääntynyt, mutta töitä on vielä tehtävänä.

Ylöjärven asianhallintajärjestelmä Dynastyn uusin versio tarjoaa nyt uusia tiedonhallinnan työvälineitä. Sähköinen kokous vaikuttaa hyvin lupaavalta.

Demokratiapäivän satoa: Avoimuus ja esteettömyys edistävät demokratiaa

”Parhaimmillaan demokratia on silloin, kun argumentointi perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon.” 

Ylöjärven uusi mainio verkkopalvelu 

Aloitin poliittisen urani Ylöjärven valtuustossa ja ympäristölautakunnassa vuonna 2005. Jo silloin totesin, että tarvitaan asukkaita kaupungin erilaisista suunnitelmista informoiva järjestelmä. Mielestäni oli todella karua, että asukkaat saavat lukea lähiympäristöään koskevista suunnitelmista vasta lautakunnan pöytäkirjoista. Ainoa ohje yrittää vaikuttaa suunnitelmiin oli, että tee valitus!

 Nyt on julkaistu täsmäsovellus, joka lisää avoimuutta!

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO on asiakirja, johon on alueittain koottu kaupungin palvelut, suunnitellut kaavoituskohteet ja rakentamisinvestoinnit sekä arvio tonttien luovutuksesta seuraavalle viidelle vuodelle. Maankäyttöinsinööri Jouni Ruokanen on toteuttanut mainion verkkoversion: tiedot suunnitelmista eri kohteissa on sijoitettu suoraan kartalle! Ole kärsivällinen, lataus kestää ...